Bestyrelse

Formand: Johannes Thulesen
mail: j.thulesen@live.dk
tlf. 2763 1666
Næstformand: Jens Midtgaard
mail: jm@miljoe-logistik.dk
tlf. 4015 4668
Kasserer: Ulla Christensen
mail: ullachr@mail.tele.dk
tlf. 2427 3080
Sekretær: Susanne Primdahl
mail: s.primdahl@live.dk
tlf. 2197 7550
Medlem: Mads Ring Hansen
mail: mads.ring@hansen.dk
tlf. 3063 2678
Suppleant: Aase Borge
mail: aase@broagergaard.dk
tlf. 2868 8412
Suppleant: Ingunn Vestby
mail: ingunn.vestby@gmail.com
tlf. 2084 0563

Forsamlingshuset
mail: forsamlingshuset2640@gmail.com
tlf. 4656 1152